Copyright

Når du går ind på www.kenddinpc.dk, indvilger du i de nedenfor anførte vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere følgende vilkår, har du ikke tilladelse til at benytte denne webside. 

Indholdet af www.kenddinpc.dk’s websider er ophavsretligt © beskyttede og tilhører Officekonsulenterne. Enhver ret, som ikke udtrykkeligt er tilladt heri, er reserveret. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Officekonsulenterne er forbudt, bortset fra hvor dette sker i overensstemmelse med nedenstående vilkår. Officekonsulenterne samtykker i, at du browser på www.kenddinpc.dk via din computer.

Brugen af denne webside og indholdet heri er tilladt til privat, ikke-kommercielt brug. Brugen af pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som værende til offentligt brug, er tilladt i forbindelse med offentlig kommunikation, hvis kilden til informationen er angivet. 

Denne webside og indholdet heri stilles til rådighed for dig som en service. Indholdet af www.kenddinpc.dk’s websider stilles til rådighed "som de er og forefindes" uden ansvar af nogen art. Officekonsulenterne indestår ikke for websidernes tilgængelighed og nøjagtighed. Officekonsulenterne forbeholder sig til enhver tid ret til at revidere siderne eller trække adgangen hertil tilbage.

Der må gerne linkes til Kenddinpc.dk, men linket skal åbne i en ny side, så Kenddinpc ikke bliver en del af Jeres side.

Officekonsulenterne kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller særlige tab, følgetab, tab af fortjeneste eller virksomhedsforstyrrelser, som måtte opstå ved brug af eller manglende tilgængelighed til denne service, uanset om Officekonsulenterne måtte være blevet advaret om muligheden for sådanne tab. 

Copyright © Officekonsulenterne 2010. Alle rettigheder forbeholdes.