Hvad er Lotus Notes?

Det første problem, som nye brugere af Lotus Notes støder på, er det helt fundamentale - hvad er Notes egentlig for noget?
Svaret er på ingen måde simpelt. Lotus Notes er et meget fleksibelt redskab til at styre organisationers strøm af information - og det uanset hvad man i øvrigt regner for information.
Notes kan klare at holde styr på kunderne, på økonomien, på arkivet, på aftalerne, på dokumenterne. 
Notes sikrer først og fremmest samarbejdet i organisationen - for Notes er om noget et bindeled, der hurtigt, sikkert og effektivt binder organisationen sammen, sikrer en god kommunikation medarbejderne imellem og sørger for, at alle oplysninger er ført ajour.
Notes er først og sidst det fremmeste eksempel på det, man kalder Groupware. Altså det at arbejde sammen i grupper, og i fællesskab at løse de opgaver, problemer og udfordringer, man støder på.
I dette materiale vil der blive lagt vægt på postdelen af Lotus Notes.